tisdag, april 22, 2008

Extreme Home Makeover

Jag tycker om att titta på Extreme Home Makeover på 3:an. De hjälper en familj och man får se att det faktiskt finns fler familjer som har det jobbigt. Egentligen mycket mer jobbigt än vad man själv har. Man får lite distans till sitt eget liv. Dessutom, de som hjälper de här familjerna får också mycket i sina liv. Här märker man att det är bra att kunna både ge och ta emot.

Jag tror att vi svenskar ibland är för stolta. Vi vill ha perfekta liv och tror att andra också har det. Vi har svårt att be om hjälp och också att ta emot den. Men det skulle nog vara lite bättre i det här landet om man både kunde ge och ta emot på ett mer självklart sätt. Livet är tufft och alla behöver hjälp någon gång. Alla mår också bra av att någon gång få hjälpa någon annan när man kan göra det. Då har man del i varandras liv lite mera och kanske också mår man lite bättre...

(från Pusselbitarna på metrobloggen)

Inga kommentarer: