söndag, februari 17, 2013

En migränstudie 2012

I maj och juni år 2012 gjordes en migränstudie med ca 2600 deltagare i USA. Här kommer resultatet:


 • 92,8 % kvinnor och 7,2 % män
Hur många dagar/månad har du migrän som räcker mer än 4 timmar?
 • 1-4 dagar 17,1 %
 • 5-9 dagar 20,8 %
 • 10-14 dagar 18,9 %
 • 15-19 dagar 18 %
 • 20+ 20,1 %
Kronisk migrän = mer än 15 dagar/månad med symptom som räcker mer än 4 timmar åt gången. I denna studie hade 43,1 % kronisk migrän.
Episodisk migrän = mindre än 15 dagar/månad och här var det 56,9 % med episodisk migrän.

Även om migränhuvudvärk var det mest vanliga, fanns det också andra symptom under en migränattack hos dem som svarade:
 • Huvudvärk 98 %
 • Ljuskänslighet 91,1 %
 • Ljudkänslighet 83,4 %
 • Koncentrationsproblem 80,2 %
 • Illamående och kräkning 78,6 %
 • Trötthet 74,5 %
 • Nacksmärta 72,1 %
 • Doftkänslighet 63,3 %

Att hitta rätt behandling är en utmaning för många:
 • 34 % var inte nöjda med sin migränbehandling.
 • Bara 55 % var nöjda med sina läkare.
 • Nästan 20 % var inte ens under behandling av en läkare för sin migrän. En del tog upp att det kostade för mycket, det var svårt att hitta rätt läkare som vet något om detta och/eller en hopplöshet över den situation de befann sig i.
Vilken sorts behandling har du provat mot din migrän?
 • Receptfri smärtmedicin 79,9 %
 • Receptfri migränmedicin 79,4 %
 • Receptbelagd migränmedicin 90,0 %
 • Receptbelagd smärtmedicin 60,8 %
 • Receptbelagd migräninjektion 46,9 %
 • Receptbelagd smärtinjektion 24,2 %
 • Annat 28,7 %
Många rapporterade sidoeffekter av sin migränbehandling:
 • 65,4 % undvek sin behandling på grund av biverkningar.
 • 66,2 % hade avbrutit sin medicinering på grund av biverkningar.
Biverkningar som ledde till undvikande eller avbrytning
 • Illamående/kräkning 31,9 %
 • Magvärk 18,9 %
 • Rebound huvudvärk (huvudvärk som i stort sett aldrig går över, ofta utlöst av att man ätit för mycket värktabletter) 46,8 %
 • Yrsel 31 %
När medicinen hjälper kan kostnaden vara ett problem:
 • 45,5 % undvek medicineringen på grund av kostnaderna
 • 41,3 % rapporterade att de använde kuponger för att köpa receptfri medicin.
 • 32,3 % rapporterade att de använde kuponger för att köpa receptbelagd medicin.
 • 73,0 % tog inte sin medicin för att spara den till någon annan gång.
80 % hade identifierat de triggers som kunde sätta igång ett migränanfall:
 • Vädret 78,3 %
 • Stress 76,7 %
 • För lite sömn 68,1 %
 • En viss sorts mat/dryck 61,8 %
 • Hormonellt 58,1 %
 • För lite mat under dagen 54,0 %
 • Vissa dofter 52,1 %
Effekterna av migrän går långt utöver smärtan:
 • Över 50 % rapporterade att deras karriärer blivit påverkade av migränen och 25 % hade förlorat sina arbeten på grund av den.
 • Över 40 % rapporterade att migränen påverkat deras relation till sina barn.
 • Över 10 % berättade att migränen var orsaken till en skilsmässa eller separation.
Effekterna är värre för dem med kronisk migrän (15 migrändagar/månad eller fler):
 • 64,5 % fick sämre karriärer på grund av sin migrän och 38,3 % hade förlorat sina arbeten.
 • 49,7 % hade en negativ relation till sina barn på grund av migränen.
Människor med migrän hade också större risk att ha andra hälsoproblem, de som var med i undersökningen svarade så här:
 • Depression 63,8 %
 • Ångest 60,1 %
 • Kronisk smärta 39,1 %
 • Irritabel magtarm 29,3 %
 • Kronisk trötthet 26,0 %
 • Astma 19,9 %¨
 • Högt blodtryck 17,6 %
 • Fibromyalgi 16,3 %
 • Diabetes 5,6 %
De som lider av migrän är missförstådda:
 • 74,1 % rapporterar att andra inte tror att deras migrän är svår "det är bara en huvudvärk".
 • 40,2 % känner att andra lägger skulden på dem för deras migrän, kanske det är därför som 36,4 % lägger skulden på sig själva för sin migrän.
 • 57,4 % är ständigt oroliga för att göra andra människor besvikna. 
Sammanfattning av studien
 • Den fysiska smärtan vid migrän är stor.
 • Emellertid går effekten långt utöver smärtan när man tar med den negativa påverkan professionellt, psykologiskt och när det gäller relationer.
 • Behandlingsframgång är begränsad och fylld med frågor, inklusive biverkningar och höga kostnader.
 • Vi hoppas att dessa uppgifter kommer att fungera som en väckarklocka för hälso- och sjukvården och för samhället som helhet och att man inser vilken omfattande inverkan som migrän har på livet för dem som lider av det.
Här kan man läsa om det på engelska: Migraine in America 2012

Inga kommentarer: